Zeynep Yılmaz

Sorular sormayı seçiyorum; sorgulayan, düşündürten, fark ettiren sorular. Cevaplar sizde.

Mühendis Sosyolog Kalkınma Uzmanı ve Aile Danışmanı

10 seneyi aşkın bir süredir kırsal ve bölgesel kalkınma alanında ağırlıklı olarak kamuda AB fonlu projelerin yönetimini yapıyorum. Ayrıca kendimi en çok tanımlamayı sevdiğim şekli ile sosyal girişimci olarak iletişim, ilişkiler, birlikte yaşayabilme, eleştirel düşünme alanlarında yazıyor ve atölye çalışmaları yapıyorum.

Lisans eğitimim süresince toplamda bir sene ABD’de ve Portekiz’de değişim öğrencisi olarak öğrenim gördüm. Ayrıca 2008 yılında Fullbright bursiyeri olarak ABD’de Liderlik eğitimi aldım.

Çalışma hayatıma ise Kalkınma Ajansı’nda başladım. Ajansta Yatırım Destek Ofisi; Araştırma, Strateji Geliştirme; İzleme, Değerlendirme ve Raporlama birimlerinde çalıştım. Sonrasında Avrupa Birliği fonlarının yönetildiği Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde Sözleşme Yöneticisi; kooperatiflerin üst birliği olan Pankobirlik’te Dış İlişkiler’de çalıştım. Şu anda kamuda AB fonlarını yöneten bir kurumda kısmi zamanlı uzman olarak çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca danışanlarıma aile danışmanlığı servisi veriyorum.

Düşünüyorum ve düşlüyorum

Toplumların refah seviyeleri nasıl artabilir? Geride kimseyi bırakmadan kalkınmak mümkün mü? Zenginleşmeye çalışırken dünyanın kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde mi yönetiyoruz? Tek bir pasta var ve ondan dilimler mi kapmaya çalışıyoruz, yoksa pastamız her daim büyüyebilecek, bizim iyiliğimize cevap verebilecek mi?

Daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Kendimizden başlayarak.

Bulunduğumuz çevre, toplumumuzun refah düzeyi, nasıl yönetildiğimiz hepsi kim olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü, nasıl yaşadığımızı önemli derecede etkilemekte. Bu durumda yalnızca bizim iyi olmamız yetmiyor, hep beraber belli bir iyilik halinde olmamız ön plana çıkıyor. Gerçi toplumun iyiliğinden bir fayda sağlamayacak olsaydık bile, iyiliği yaymak istemez miydik?

Konuk Olduğum TRT Radyo-1 Programından


Değerlerim

Ailemizden, yaşadığımız toplumdan, zamandan aldığımız,  değiştirdiğimiz, içimizden gelenlerle harmanlayıp özümsediğimiz değerler bizi biz yapıyor, bize yol gösteriyor. En iyi onlar anlatıyor, nasıl yaşayacağımızı, davranışlarımızı neyin dürtülediğini, alışkanlıklarımızı, toplamda “ne” olduğumuzu.


Biriciklik

Herkesin ve her şeyin biricikliğini kabul ediyorum.

Coğrafyadan, zamandan, imkanlardan gelen farklılıkları görüyorum, anlıyorum. Birbirimizin haklarına gölge düşürmeyen düşüncelerin farklılığını zenginlik olarak görüyorum.

Farklılıklarımızdan ötürü bazen bir başkasını yeterince anlayamayabileceğimi, doğru bir değerlendirme yapabilmenin güçlüğünü kabul ediyorum. Bu sebeple bir başkasını yargılama, yanlışlama hatasına düşmemeye çalışıyorum.


Eşitlik

Biz hepimiz varız. Belki hepimiz, her şey için varız. Canların hepsi yaşamak ister.

Bir varlık olarak diğer bir varlığı incitecek, ezecek, sindirecek, o varlığın özgünlüğünü bozacak şekilde hareket etmemeye çalışıyorum.

Omuz Olmak

Rekabet etmek yerine omuz olmayı tercih ediyorum. Bilgimle, deneyimimle, özgülüğüm ile bir başkası için omuz olmayı; onu desteklemeyi, onu yukarı kaldırmayı seçiyorum.

+1 Gücü

Bir kişinin bile gücüne inanıyorum. O bir kişi olarak kendi gücüme de inanıyorum.


Paylaşmak

İmkanları yaymaya, kaynakları sürdürülebilir kullanmaya, yeni kaynaklar yaratmaya, değer yaratmaya çabalıyorum.

  • İnsanlığın getirdiği ortak değerler ve bilgi birikimi ile keşfedilen, üretilen bilgi ve ürünler yine bizler için ulaşılabilir olmalı.
  • Kişileri bu haklarından mahrum edecek şartlar oluşturulmamalı.

Özgürlüğü yaşatmak, var etmek, yaymak

İnsanların kendilerini gerçekleştirebilmelerine, kendi olabilmelerine alan açmaya, bunu kolaylaştırmaya çalışıyorum.

  • Kişiler hedeflerini, ne istediklerini, nasıl yaşamak istediklerini keşfedebilecekleri kaynaklara sahip olmalılar.
  • Her insanın düşünmeyi öğrenme, muhakeme yeteneğini geliştirme, kendine, sevdiklerine zaman ayırabilme imkanı, özgürlüğü olmalı.
  • Yaşadığımız, var olduğumuz ve etkilendiğimiz alanlarda verilecek kararlarda, oluşturulacak atmosferde söz sahibi olabilmeliyiz.

Gönüllülük

Destek olmaya, yardım etmeye, iyileştirmeye niyetli ve istekliyim.


Sorumluluk almak, Etik Bir Kişi Olmak

Davranış ve tutumumun -Kant’ın söylediği gibi- genel bir yasa gibi hareket edeceğini düşünerek hareket ediyorum. Etik davranışlı bir insan olmayı seçiyorum.


Yaşam

Buradaki kısacık zamanımızın farkında olarak yaşamaya çalışıyorum. Başkalarının zamanının da aynı derecede önemli olduğunu düşünerek kimsenin zamanını öylesine kullanmamaya çalışıyorum.


Kendini yönetebilmek

Etki altında kalmadan, manipüle olmadan, eleştirel düşünerek yaşamaya çalışıyorum.

Aynı şekilde, tutum ve davranışlamla başkalarını da etki altında bırakmadan, manipüle etmeden, eleştirel düşünmelerine alan açarak davranmaya çalışıyorum.

Aile Danışmanlığı & Atölye & Seminer

%d blogcu bunu beğendi: